ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Değerli Üyelerimiz;

Bu web sitesinin sahibi Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (Bu metinde kısaca SİTE olarak adlandırılacaktır). SİTE’ye üye olmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlanan üyeler, aşağıdaki üyelik koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Web sitemizden ürün alımı yapmak üzere faydalanmak amacıyla, üyelik formunun eksiksiz olarak doldurulması suretiyle SİTE tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişi bu sözleşme kapsamında ÜYE olarak anılacaktır. 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ‘’Kullanıcı adı’’ olarak e-posta adresi kullanılmaktadır. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "Kullanıcı adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

SİTE üzerinden verilen hizmetler www.gaiaoliva.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından tesliminden ibarettir.

Şirketimiz SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE üzerinden, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’lerine veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında SİTE’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. SİTE bu tür link verilen web sitelerine erişimi, her zaman kesebilir.

ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her ÜYE, SİTE veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE nin doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu nedenle herhangi bir veriyi kullanmakta olduğunuz cihaza indirmeden önce cihazınızın yeterli korumaya sahip olduğundan emin olunuz. SİTE, işbu web sitesine kesintisiz giriş yapılabileceğini garanti etmemektedir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SİTE sorumlu değildir.

İşbu SİTE'nin sahibi Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ya da Arcan Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vs. imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

SİTE, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

SİTE sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece SİTE bünyesinde kullanılmaktadır. SİTE, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

SİTE, üyelerin e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, SİTE müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde SİTE veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin SİTE ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca, SİTE’de yer alan Aydınlatma Metni’nde bu konuda daha geniş bilgiler yer almaktadır.

Üyelerimiz, SİTE’ye başvurarak kendisiyle ilgili;
  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

haklarına sahiptir.